045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

erkenning

Wanneer een kind in een huwelijk wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder op grond van de wet automatisch juridisch vader.

Als de ouders niet getrouwd zijn, dan heeft het kind, juridisch gezien, nog geen vader.

Als de moeder toestemming geeft aan de vader om het kind te erkennen, dan kunnen beiden naar de gemeente gaan om ofwel vóór de geboorte de vader al de ongeboren vrucht te laten erkennen of om na de geboorte een akte van erkenning te laten opmaken.

De erkenning gebeurt bij de Burgerlijke Stand van de gemeente.

Voor erkenning van een kind dat jonger is dan 16 jaar, is de toestemming van moeder noodzakelijk. Als moeder deze toestemming aan erkenning niet wilt geven, dan kan de man, die het kind wil erkennen, via een advocaat aan de rechter om vervangende toestemming voor erkenning verzoeken.

Bij alle vaderschapszaken wordt door de rechtbank een bijzonder curator benoemd, die uitsluitend voor de belangen van het kind dient op te komen. De bijzonder curator adviseert de rechtbank.

De rechter zal de vervangende toestemming verlenen als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zal schaden, én de man de verwekker is van het kind. Wanneer niet duidelijk is of de man de verwekker van het kind is, kan een DNA-onderzoek nodig zijn.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Wanneer de vader een kind niet wil erkennen (of wanneer de vader is overleden), dan kan de rechter in bepaalde gevallen het vaderschap van de man vaststellen. Dit wordt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap genoemd. Er dient daartoe een verzoek namens moeder (of het kind) door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Zo mogelijk zal met een DNA-onderzoek aangetoond moeten worden dat de man inderdaad de vader is.

Het verzoek van de moeder moet wel binnen een bepaalde termijn worden ingediend. Het verzoek van het kind is niet aan termijnen gebonden. Het kind kan altijd een verzoek tot gerechtelijke vaststelling vaderschap indienen.

Als het verzoek door moeder is ingediend, dan zal de rechtbank eerst een bijzonder curator benoemen. Het kind wordt dan tijdens de procedure vertegenwoordigd door die bijzonder curator. Is het kind meerderjarig, dan kan het zelf de procedure voeren. Van belang is dat vast komt te staan of de man de verwekker van het kind is. Wanneer daar twijfel over bestaat, wordt er bepaald dat er een DNA-onderzoek moet plaatsvinden.

Wij staan u graag bij als advocaat bij zaken betreffende erkenning en vaderschap. Aarzel dus niet en neem contact met ons op.

Wij worden bovendien met grote regelmaat benaderd door de rechtbank om een minderjarige bij te staan als bijzonder curator.