045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Scheidingsmediation

Bij (echt)scheidingsmediation wordt er bemiddeld tussen twee partners die uit elkaar gaan en die gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Zoek je hulp bij scheiding of een conflict binnen het huwelijk? Alle informatie die betrekking heeft op (echt)scheidingsmediation treft u hier. 

Premarital mediation

Alle informatie omtrent preventieve mediation of voorhuwelijkse mediation treft u hier. Het gaat om het bespreken van zaken op het gebied van zorg voor elkaar en zorg voor de kinderen, de relatie, het inkomen, eventuele schulden en vermogen en het maken van afspraken over de wijze waarop men vorm geeft aan een relatie.

Strafmediation

Strafmediation is herstelbemiddeling. Alle informatie omtrent strafmeditaion vind u hier. Doel is herstel, dat kan emotioneel herstel zijn, maar ook materieel of financieel herstel. Strafmediation leidt tot (sneller en beter) herstel, waardoor alle betrokkenen het gebeurde een plaats kunnen geven en verder kunnen met hun leven.

Ouderschapsmediation

Alle informatie over mediation op het gebied van het ouderlijk gezag, het hoofdverblijf van de kinderen, het contact en omgang met de kinderen en over kinderalimentatie en partneralimentatie met als doel om 0uders bij elkaar te brengen treft u hier. 

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen met uw werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het (arbeids)conflict oplost. De arbeidsmediator is in deze een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Particuliere mediation

Bij particuliere mediation wordt er bemiddeld tussen een bedrijf en een particulier of tussen particulieren onderling. Geschillen kunnen op alle gebieden liggen, zoals bij huurzaken en arbeidszaken, bij discussies over allerlei soorten contracten, bij incassozaken etc.

MEDIATION

Bij mediation probeert de mediator mensen in gesprek te brengen en te houden. Een mediator doet in principe geen voorstellen voor een oplossing, die voorstellen en oplossingen moeten uit de partijen zelf komen. De mediator is immers onafhankelijk. Partijen verplichten zich op voorhand volledige geheimhouding ten aanzien van alles wat tijdens de mediation wordt besproken, zodat ook bij een mislukte mediation, hetgeen tijdens de mediation naar voren is gekomen, niet in een daaropvolgende rechtsstrijd mag worden gebruikt Als de mediation lukt, wordt de oplossing vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst die niet meer onder de geheimhouding valt. Partijen kunnen tijdens de mediation zich volledig vrij uiten en (deel)voorstellen doen zonder dat ze daaraan zijn gebonden. De gebondenheid ontstaat pas op het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Dat geeft mensen een veilige positie.

BEMIDDELING

Bemiddeling is een vorm van mediation waarbij de bemiddelaar, op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen, zelf actief meedenkt en ook compromisvoorstellen aanreikt. Partijen moeten nadrukkelijk vragen aan de bemiddelaar om met die voorstellen te komen waardoor bemiddeling directer is dan mediation. Een gelukte mediation is echter vaak bevredigender, omdat partijen die oplossing helemaal zelf hebben gekozen.

SCHEIDINGSMEDIATION / SCHEIDINGSBEMIDDELING

Lid van VFAS

Lid van VFAS

Wij zijn gespecialiseerd in scheidingsmediation en scheidingsbemiddeling. We hebben een enorme ervaring op dit gebied en deze is toepasbaar bij echtscheidingen, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en beëindiging van samenwonende partners.   Mr. Daemen is geregistreerd mediator bij de MFN (Mediation Federatie Nederland) en is als gekwalificeerd scheidingsmediator en scheidingsbemiddelaar geregistreerd bij de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS, www.verenigingfas.nl) . Specifieke opleidingen en jarenlange ervaring garanderen u een optimale bijstand.

OVERLEGSCHEIDEN COLLABORATIVE DIVORCE

Bij overlegscheiden vindt er overleg plaats om samen de scheiding te regelen, dus zonder rechtszaak.

Dit geschiedt in principe via mediation, maar dan niet bij één mediator die onafhankelijk van partijen staat, maar waarbij ieder der partners een eigen advocaat/mediator heeft.

Net zoals bij mediation worden alle zaken, ook de emotionele zaken, besproken en er geldt ook geheimhouding en bij succesvolle mediation worden alle afspraken neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Aan de rechtbank kan dan een eenvoudig gemeenschappelijk verzoek worden gedaan de echtscheiding uit te spreken en de vaststellingsovereenkomst in de echtscheidingsbeschikking op te nemen. 

In plaats van een mediationovereenkomst wordt een deelnemingsovereenkomst gesloten teneinde de vertrouwelijkheid en de geheimhouding te waarborgen

Stichting Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

 

Als de koepelorganisatie van mediation in Nederland zet de MfN zich dagelijks in om mediation in de samenleving te bevorderen en het stevig op de politieke agenda en de maatschappelijke kaart zetten van mediation en mediators. Met hét kwaliteitsregister voor mediators in Nederland: het MfN-register, wordt de kwaliteit van de beroepsgroep mediators structureel geborgd en onderhouden.

Uiteraard zijn wij aangesloten bij deze belangrijke branchevereniging. In het filmpje hiernaast leggen ze heel helder en duidelijk uit wat medition voor u kan betekenen. 

Wanneer kan ik mediation inzetten in plaats van een rechtszaak?

 Mediation is vaak minder ingrijpend dan een rechtszaak en kan tijd en kosten besparen. Het is wel noodzakelijk dat alle partijen willen meewerken aan mediation en vertrouwen hebben in de betreffende mediator. De mediator is uiteraard onpartijdig en begeleid bij de onderhandelingen.