045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

De ouder, waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben, is in het algemeen verplicht om kinderalimentatie te betalen.

Aan de hand van het gezamenlijk inkomen vóór de scheiding, het aantal kinderen en hun leeftijd, kan worden bepaald welke bijdrage de kinderen per maand nodig hebben, naast kinderbijslag en kindgebonden budget.

Vervolgens wordt berekend welk bedrag elk van de ouders kan bijdragen. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van de ouders, maar ook naar de manier waarop de zorg voor de kinderen is verdeeld.

Ook jongeren van 18 tot 21 jaar hebben in principe recht op een bijdrage van de ouders voor de kosten van levensonderhoud en studie.

Idealiter spreken ouders gezamenlijk een bedrag aan kinderalimentatie af nadat er een berekening is opgesteld. Dit wordt dat vastgelegd in een ouderschapsplan en kan ook door de rechtbank worden bekrachtigd, zodat als de tot alimentatie verplichte ouder niet betaald, dit kan worden afgedwongen.

Als u er niet uitkomt met uw ex- partner, dan kunt u het bedrag van de kinderalimentatie door de rechter laten bepalen. Daartoe dienen wij dan een verzoekschrift in bij de rechtbank tot vaststelling kinderalimentatie. Uw ex-partner kan hiertegen verweer voeren bij de rechtbank. Uiteindelijk neemt de rechter een beslissing betreffende de kinderalimentatie.

 

WIJZIGING KINDERALIMENTATIE

Is er sprake van een wijziging van uw inkomen of een wijziging van uw omstandigheden, en kunt u de vastgestelde bijdrage niet meer betalen? In dat geval kunnen wij een herberekening van de kinderalimentatie voor u maken. Als inderdaad blijkt dat er sprake is van een wijzing, dan proberen we eerst in overleg tot afspraken met de andere ouder te komen. Lukt dat niet, dan wordt een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie ingediend bij de rechtbank.

Voor een berekening van de hoogte van de kinderalimentatie en rechtsbijstand op het gebied van kinderalimentatie bent u bij ons aan het goede adres.

meta: kinderalimentatie advocaat Limburg, kinderalimentatie advocaat Parkstad, kinderalimentatie advocaat Brunssum