045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Gezamenlijk verzoek

Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die ongeveer dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. Anders dan bij het huwelijk kunt u het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit kan alleen als er geen minderjarige kinderen zijn en als u het beiden eens bent over de beëindiging. Dit wordt dan een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Wij stellen dan een verklaring voor u op voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt voor het inschrijven van de ontbinding van het partnerschap in de registers van de burgerlijke stand.

 

Eenzijdig verzoek

Als één van de partners het niet eens is met het verzoek of de te maken afspraken, moet de ontbinding van het partnerschap voorgelegd worden aan de rechtbank. Een advocaat kan daartoe een verzoekschrift indienen bij de rechter. De advocaat van de andere partner krijgt dan de gelegenheid om hiertegen verweer te voeren. Daarna wordt er een zitting gepland bij de rechtbank. Vervolgens volgt er een uitspraak. Tenslotte moet deze uitspraak van de rechter worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Bij al uw vragen over ontbinding van het geregistreerd partnerschap, kunt u bij ons terecht.