045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

 

  1. Verzekering

Het kan zijn dat u een polis hebt waarin mediation vergoed wordt.

In dat geval komen de kosten van de mediation voor rekening van uw verzekeraar.

U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende mediator uit te zoeken en niet in te gaan om een aanbod van de verzekeraar.

 

  1. Subsidie

Indien uw inkomen laag is (voor alleenstaanden als het fiscaal jaarinkomen over 2022 lager was dan € 31.100,00 en voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen als u over 2020 een fiscaal jaarinkomen had van lager dan € 44.000,00), dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation en dat betekent dat Nederlandse Staat de kosten van de mediation betaalt en u een eigen bijdrage krijgt opgelegd van € 61,00 bij de lagere en € 121,00 bij de hogere inkomens.

Zie op de pagina formulieren het formulier ‘eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp 2022’ en/of www.rvr.org.

 

  1. Uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 150,00, excl. 21% BTW voor beide partijen tezamen.

 

  1. Duo-mediation

Als twee mediators van ons kantoor een duo-mediation of een overlegmediation doen dan bedraagt het gezamenlijk honorarium € 250,00 excl. 21% BTW voor beide partijen tezamen.

Als er een co-mediator betrokken is, die in opleiding is, dan wordt voor deze co-mediator geen kosten berekend.