045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Bij ernstige opvoedings- of gedragsproblemen bij jongeren kan door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling (OTS) worden verzocht. Dat is een ingrijpende maatregel.

Door de ondertoezichtstelling krijgen ouders namelijk een beperking van het gezag over hun kind opgelegd. Zij verliezen dus niet het gehele gezag. De beperking van het gezag bij ondertoezichtstelling houdt in dat de gezinsvoogd zich ook gaat bemoeien met de opvoeding van het kind.

De rechter zal het verzoek tot ondertoezichtstelling behandelen op een rechtszitting. Hier kunnen alle partijen (dus ook de ouders) hun standpunten naar voren brengen.

Wanneer u het met een (voorgenomen) maatregel tot OTS niet eens bent, kunt u ons benaderen om hiertegen verweer te voeren.

Het is altijd raadzaam om verweer te voeren tegen een ondertoezichtstelling (OTS) en u bij te laten staan door een gespecialiseerd advocaat om zo tegenwicht te bieden tegen jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming
Dit verweer tegen de OTS kunt u vaak al voeren tegen lage kosten. In geval van een laag inkomen en vermogen kan gesubsidieerde rechtsbijstand worden aangevraagd, waardoor de advocaat betaald is met een eigen bijdrage van u vanaf € 145,00. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau, wordt dit bedrag ook nog vaak als bijzondere bijstand door de gemeente vergoed.
Wij vragen gefinancierde rechtsbijstand voor u aan.
Vaak ook valt dit verweer onder een rechtsbijstandverzekering, zodat u ons kunt inschakelen en zij de kosten zullen dragen.

Wij kunnen u bijstaan bij het verweer tegen een ondertoezichtstelling.
Mr. S.C.H. Poelman is gespecialiseerd in OTS zaken. Meer informatie vindt u ook op OTS Balie

Van oudsher komen de meeste cliënten uit de omgeving van Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Beekdaelen, maar wij treden op voor cliënten uit heel Limburg.

meta: ondertoezichtstelling OTS advocaat Limburg, ondertoezichtstelling OTS advocaat Parkstad, ondertoezichtstelling OTS advocaat Brunssum