045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Gezag over kinderen

Als de ouders met elkaar getrouwd zijn, zijn zij automatisch belast met het gezamenlijk gezag over hun kinderen.

Als de ouders niet met elkaar gehuwd zijn, is de vader niet automatisch belast met het gezag over hun kinderen. Zelfs als de kinderen door de vader erkend zijn, leidt dat niet automatisch ertoe dat de vader ook het gezag heeft en dus mag beslissen over zijn kinderen. De moeder heeft dan het eenhoofdig ouderlijk gezag.

Niet gehuwde ouders kunnen een aanvraagformulier bij de rechtbank indienen en zo gezamenlijk gezag over hun kinderen verkrijgen.

Het gezamenlijk gezag kan ook later nog door de rechtbank worden vastgesteld als de moeder hieraan geen medewerking wil verlenen.

Wij kunnen u hierbij bijstaan.

Ook als u graag alleen het ouderlijk gezag wil uitoefenen, terwijl er gezamenlijk ouderlijk gezag is, kunt u onze hulp inroepen. Eenhoofdig ouderlijk gezag moet in het belang van het kind zijn. De rechtbank kijkt onder meer naar of het kind klem en verloren raakt tussen de ouders en als dat het geval is, kan de rechtbank het eenhoofdig ouderlijk gezag uitspreken. Dat betekent dat u vanaf dat moment alleen het gezag over het kind heeft.

 

Geschil in uitoefening ouderlijk gezag

Soms kan er ook een geschil in de uitoefening van het gezag ontstaan. Enkele voorbeelden zijn:

  • Eén van de ouders wil verhuizen en de ander kan daar niet mee instemmen;
  • Eén van de ouders geeft geen toestemming voor een medische behandeling van het kind;
  • Een ouder geeft geen toestemming voor het aanvragen van een paspoort;
  • Een ouder geeft geen toestemming voor een vakantie van de andere ouder met het kind.

Als er samen niet tot een oplossing gekomen kan worden, kan de rechter worden verzocht om een beslissing te nemen. Wij kunnen u begeleiden bij het maken van afspraken, maar ook om de zaak voor te leggen aan de rechter.

meta: ouderlijk gezag advocaat Limburg, ouderlijk gezag advocaat Parkstad, ouderlijk gezag advocaat Brunssum