045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens een ondertoezichtstelling (OTS) thuis wonen.

De gezinsvoogd of de Raad voor de Kinderbescherming kunnen de kinderrechter verzoeken om uw kind uit huis te plaatsen. De reden hiervoor kan zijn dat de gezinsvoogd of de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat het beter is voor de ontwikkeling van het kind.

Uithuisplaatsing betekent dat uw kind ergens anders gaat wonen. U krijgt vaak in eerste instantie ook niet te horen waar dit is. Dit zorgt voor veel onzekerheid. U kunt dus het beste een advocaat inschakelen als de gezinsvoogd een uithuisplaatsing aanvraagt. Een advocaat kan de uithuisplaatsing mogelijk voorkomen.

Vóór de rechter over een uithuisplaatsing beslist, worden in beginsel de ouders en het kind door de rechter gehoord.
Echter, in geval van een (gesteld) acuut gevaar kan een kind op verzoek middels een door de kinderrechter af te geven spoedmachtiging direct uit huis worden geplaatst. Dan kunnen de ouders en het kind pas daarna hun mening geven aan de kinderrechter. Vervolgens zal de kinderrechter in een nieuwe beslissing de eerdere spoeduithuisplaatsing al dan niet bevestigen.

Het is altijd aan te raden om verweer te voeren, nu een verzoek tot uithuisplaatsing soms eenzijdig is opgesteld, gebreken bevat, informatie ontbreekt of situaties anders uitgelegd zijn. Het is dan belangrijk uw standpunt en de precieze situatie nader toe te lichten.

Mr. S.C.H. Poelman is gespecialiseerd in jeugdrecht en staat ouders bij in het kader van een zitting bij de kinderrechter betreffende uithuisplaatsing.

Ook wordt zij door de rechtbank rechtstreeks benaderd om een minderjarige bij te staan waarvoor de gezinsvoogd een verzoek tot uithuisplaatsing indient. Alleen in het geval van een gesloten uithuisplaatsing krijgt uw kind een advocaat van de rechter toegewezen die ook alleen voor hem optreedt. De minderjarige kan uiteraard ook zelf een advocaat kiezen. Ons kantoor is gaarne bereid de minderjarige bij te staan.

 

Heeft u aldus een vraag over bijstand bij een uithuisplaatsing, neem dan contact met ons op.

Van oudsher komen de meeste cliënten uit de omgeving van Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Beekdaelen, maar wij treden op voor cliënten uit heel Limburg.

meta: uithuisplaatsing advocaat Limburg, uithuisplaatsing advocaat Parkstad, uithuisplaatsing advocaat Brunssum