045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Mijn ouders gaan scheiden

Als je ouders verteld hebben dat ze gaan scheiden, ben je vast erg geschrokken. Misschien ben je ook verdrietig, teleurgesteld of boos. Je vraagt je misschien af: En wat gebeurt er nu met mij? Je kunt ook een contract sluiten met jouw ouders, klik hier voor een voorbeeld.

Ook al lijkt het nu misschien niet zo, je verdriet en boosheid gaan weer voorbij. Je zult vanzelf wennen aan je nieuwe leven.

Belangrijk is dat je weet dat het nooit de schuld van de kinderen is als ouders gaan scheiden. Scheiden is altijd een beslissing van de ouders, omdat ze niet meer met elkaar kunnen of willen leven.

Misschien heb je dan het gevoel dat je tussen hen moet kiezen. Dat is niet zo.

Ook al zijn je ouders gescheiden, ze houden allebei nog steeds heel veel van jou. En ook al woon je bij de een, je houdt ook nog steeds van de ander.

Mag ik zelf weten bij wie ik ga wonen en wat is een omgangsregeling?

Je ouders zijn verplicht om goed voor jou te zorgen en daar maken ze samen afspraken over. Die schrijven ze op in een ‘omgangsregeling’. Daarin staat bijvoorbeeld hoe vaak je bij je moeder bent en hoe vaak bij je vader.

Als je ouders samen geen goede afspraken kunnen maken, beslist de rechter bij wie je gaat wonen. Hij bepaalt dan ook hoe vaak je je andere ouder mag zien.

Als je jonger bent dat 12 jaar, beslist de rechter bij wie je gaat wonen. Je kunt wel een brief schrijven aan de rechter om te vertellen wat jij het liefst zou willen.

Als je ouder bent dan 12 jaar, houdt de rechter wel rekening met jouw mening, maar hij bekijkt zelf welke ouder nu het beste voor je kan zorgen. Dat kan betekenen dat hij een andere beslissing neemt dan jij graag wilt.

Wat kan ik doen?

Het is belangrijk dat je met je ouders praat over hoe je je voelt. Maak afspraken over wat jullie nog samen kunnen doen en bij wie je gaat wonen en wanneer je bij de andere ouder bent.

Als je het moeilijk vindt om met je ouders te praten, kun je ook praten met anderen. Bijvoorbeeld met je oma en opa of met de juffrouw of meester, of met vriendjes en vriendinnetjes of hun ouders.

Je kunt ook gratis bellen en chatten met de Kindertelefoon: 0800-0432.

Je kunt ook in een dagboek, gedicht of liedje opschrijven hoe je je voelt.

Als je tussen de 10 en 23 jaar gescheiden ouders hebt, dan kun je online met een andere jongere met gescheiden ouders, die opgeleid is tot buddy, ervaringen over de scheiding uit te wisselen via www.villapinedo.nl.

Wat kan  een advocaat voor mij doen?

Soms hebben je ouders een advocaat. Je kunt vragen of deze ook met jou wil praten als het gaat over bijvoorbeeld omgang. Je ouders moeten het wel goed vinden dat de advocaat met jou praat.

Het kan ook zijn dat je ouders een mediator hebben, die hen helpt met het maken van afspraken. Je kunt vragen of deze mediator ook met jou wil praten, zodat er misschien rekening kan worden gehouden met jouw wensen.

Soms beslist een rechter dat er een bijzonder curator wordt benoemd, die met jou gaat praten en kijkt wat voor jou belangrijk is en wat in jouw belang is.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Als de rechter vindt dat er zorgen zijn over je ontwikkeling dan kan hij bepalen dat je onder toezicht wordt gesteld.

Als je ouder bent dan 12 jaar, zal de rechter ook naar jouw mening vragen. De rechter houdt wel rekening met jouw mening, maar het kan zijn dat hij een andere beslissing neemt dan jij graag wilt.

Een ondertoezichtstelling betekent dat er voor een bepaalde tijd een gezinsvoogd komt die je ouders gaat ondersteunen bij jouw opvoeding.

Als je hierover vragen hebt, dan kun je bellen met Daemen Poelman advocaten & mediators: 045-5257300 of een mailtje sturen naar info@daemenpoelman.com

Uithuisplaatsing

Als de rechter vindt dat het thuis niet goed gaat en er zorgen zijn over jouw ontwikkeling, kan hij beslissen dat je uit huis wordt geplaatst. Dat betekent dat je voor een periode in een pleeggezin of instelling gaat wonen.

Als je ouder bent dan 12 jaar, zal de rechter ook naar jouw mening vragen en heb je soms recht op een eigen advocaat. De rechter houdt wel rekening met jouw mening, maar het kan zijn dat hij een andere beslissing neemt dan jij graag wilt.

Als je hierover meer wilt weten, dan kun je bellen met Daemen Poelman advocaten & mediators: 045-5257300 of een mailtje sturen naar info@daemenpoelman.com

Kijk ook eens op: