045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Elke ouder heeft in principe recht op omgang met zijn/haar kind. Dit recht bestaat ook voor het kind zelf.

In een echtscheidingsprocedure wordt de verblijfplaats van de kinderen en de omgang met de andere ouder geregeld. Dit wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.

Niet gehuwde ouders kunnen, als ze er onderling niet uitkomen, een apart verzoek indienen bij de rechtbank om vaststelling van de hoofdverblijfplaats van de kinderen en een omgangsregeling met de andere ouder.

Ook niet gehuwde ouders die samen afspraken willen maken over de omgang of een wijziging willen met betrekking tot de omgang met de kinderen, kunnen bij ons terecht.

Mag je de omgang stopzetten?

Eenzijdige stopzetten van de omgangsregeling door een ouder mag in principe niet. De omgangsregeling kan alleen worden gewijzigd wanneer beide ouders het hier samen over eens zijn of als de rechtbank hier een uitspraak in doet.

Als beide ouders hier hulp bij wensen kan dat door het inschakelen van een mediator bij ons kantoor.

Ook kunnen wij als advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank tot wijziging van de omgangsregeling.

Het is dan de rechter die beslist of de omgangsregeling wordt gewijzigd en op welke manier dat gebeurt. De rechter kijkt daarbij vooral naar de vraag welke omgang in het belang is van de kinderen.

Afdwingen van de omgangsregeling

Als een van de ouders de afgesproken omgangsregeling niet goed nakomt, dan kan een advocaat u bijstaan om dit voor te leggen aan de andere ouder. Als het niet lukt om er samen uit te komen, kan er een kort geding bij de rechtbank opgestart worden om de omgangsregeling af te dwingen.

De rechter bepaalt dan of het inderdaad noodzakelijk is om een omgangsregeling af te dwingen. Is dit het geval, dan kan de rechter bepalen dat de omgang nagekomen moet worden en daarbij bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. Als de ouder de regeling alsnog niet nakomt, dan moet deze een bepaald geldbedrag aan de andere ouder betalen.

Wij staan u graag bij in het kader van de vaststelling van de omgang, de wijziging van een omgangsregeling of wanneer de omgang niet wordt nagekomen.

meta: hoofdverblijf advocaat Limburg, hoofdverblijf advocaat Parkstad, hoofdverblijf advocaat Brunssum, omgangsregeling advocaat Limburg, omgangsregeling advocaat Parkstad, omgangsregeling advocaat Brunssum