045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com
Strafmediation

Wat is strafmediation?

Strafmediation is herstelbemiddeling. Doel is herstel, dat kan emotioneel herstel zijn, maar ook materieel of financieel herstel. Het slachtoffer krijgt erkenning, er is aandacht voor het aangegane leed, er kunnen excuses gemaakt worden, het vertrouwen kan worden hersteld, angstgevoelens kunnen worden weggenomen, de dader neemt verantwoordelijkheid voor zijn daad en er kunnen afspraken gemaakt worden over herstel en schade.

Waarom strafmediation?

Strafmediation leidt tot (sneller en beter) herstel, waardoor alle betrokkenen het gebeurde een plaats kunnen geven en verder kunnen met hun leven.

Hoe kan strafmediation opgestart worden?

Partijen kunnen aan het Openbaar Ministerie (de Officier van Justitie) of de rechter vragen om de zaak te verwijzen naar mediation. De vraag komt dan terecht bij het Bureau Mediation van de rechtbank en die zoekt twee gespecialiseerde en neutrale strafmediators en regelt met alle betrokkenen de eerste afspraak. Partijen kunnen ook zelfstandig een of twee strafmediators verzoeken, buiten justitie om, te bemiddelen tot herstel.

Wat is de gang van zaken tijdens een strafmediation?

De mediation start met een individueel gesprek met de dader. Daarna volgt een individueel gesprek met het slachtoffer. Als uit die individuele gesprekken blijkt dat er een basis is voor een gezamenlijk gesprek, volgt een gezamenlijk gesprek waarin betrokkenen over en weer vragen kunnen stellen, kunnen aangeven wat het gebeurde voor hun heeft gedaan en kunnen afspraken gemaakt worden hoe betrokkenen hersteld kunnen worden in de situatie voordat het gebeurde plaatsvond. De afspraken worden neergelegd in een slotovereenkomst, welke na ondertekening en een bedenktijd van vijf werkdagen naar het Openbaar Ministerie of de rechter wordt gestuurd. De Officier van Justitie en rechter zijn ingevolge de wet verplicht rekening te houden met de uitkomst van de mediation.

Waar vindt een strafmediation plaats?

Een via justitie opgestarte strafmediation vindt plaats in de mediationkamer van de rechtbank. Een tussen partijen onderling opgestarte mediation vindt plaats op het kantoor van de mediator.

Is de mediation vrijwillig, vertrouwelijk en geheim?

Bij aanvang van de mediation zal een mediationovereenkomst worden getekend waarin vertrouwelijkheid wordt afgesproken en geheimhouding van hetgeen in vertrouwen is meegedeeld. Er komt alleen maar naar buiten hetgeen beide partijen nadrukkelijk wensen. Aan de mediation wordt vrijwillig deelgenomen, zodat partijen aan niets gebonden worden totdat aan het einde van de mediation de slotovereenkomst is getekend. Dat betekent dat u zich in een veilige situatie bevindt.

Gratis kennismaking

U kunt een afspraak maken voor een gratis gesprek van een half uur waarin u kennis kunt maken met onze mediator en algemene informatie kunt krijgen. U bent na dit gesprek geheel vrij om de opdracht wel of niet te geven.

U bent van harte welkom op ons kantoor maar een andere gewenste plek is ook prima. 

Wat kost een strafmediation?

Een mediation die via justitie is opgestart is voor de betrokkenen gratis. Een mediation die buiten justitie om geregeld is, wordt door de mediator gefactureerd tegen een uurtarief van €180,00 excl. BTW voor beide partijen tezamen, ieder voor de helft. De gemiddeld te besteden tijd aan een strafmediation is vier uur.

Wie is de strafmediator?

mr. J.G.M. (Jo) Daemen, bijna 45 jaar mediator en advocaat en in die periode vele honderden rechtbankzaken en mediations verricht, onafhankelijk en onpartijdig, gecertificeerd lid van de Vereniging Mediation in StrafZaken (VMSZ) en van de MFN (Mediation Federatie Nederland).

Jo Daemen - premarital mediation