045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com
Arbeidsmediation

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen met uw werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het (arbeids)conflict oplost. De arbeidsmediator is in deze een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Waarom arbeidsmediation inzetten?

Een verstoorde arbeidsverhouding grijpt diep in het persoonlijk leven van betrokkenen en heeft vaak grote gevolgen. Een arbeidsmediatior regelt buiten de rechter om snel en goed het conflict. Tijdens arbeidsmediation kunnen partijen zich uitspreken en zoeken naar de voorwaarden waaronder zij verder kunnen samenwerken (re-integratie mediation).
Soms blijkt dat samenwerken niet meer lukt en dan kunnen partijen gaan onderhandelen over de beëindiging van de arbeidsrelatie (exit mediation).

Wat is de gang van zaken tijdens een arbeidsmediation?

De mediator houdt een individueel gesprek met beide partijen teneinde te kunnen beoordelen dat beide partijen hetzelfde geregeld willen zien. Daarna volgt een gezamenlijk gesprek waarbij alle belangen, wensen en behoeften worden uitgesproken. Willen we met elkaar praten over de voorwaarden waaronder we samen weer verder kunnen? (re-integratie) Of willen we bespreken hoe we op een nette en fatsoenlijke manier uit elkaar gaan? (exit)

In het eerste geval wordt een vaststellingsovereenkomst (VSO) opgemaakt waarin de afspraken voor re-integratie worden neergelegd, in het andere geval wordt een VSO opgemaakt waarin de beëindigingsafspraken worden neergelegd. Een VSO wordt in concept opgemaakt en partijen kunnen bij hun adviseurs advies inwinnen over de inhoud. Bij akkoord wordt getekend en wordt de zaak afgewikkeld.

Wat kost een arbeidsmediation?

In principe betaalt ieder de helft maar vaak neemt echter de werkgever de kosten geheel voor haar rekening omdat de financiële positie van de werkgever veel sterker is dan die van de gemiddelde werknemer.

Gemiddeld kost een arbeidsmediation tussen de vijf en zeven uur werk à €180,00 per uur excl. BTW voor beide partijen tezamen.

Soms vallen de kosten van een arbeidsmediation onder de verzuimverzekering van werkgever en soms komt de werknemer in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en dan behoeft de werknemer slechts een beperkte eigen bijdrage te voldoen.

Is de mediation vrijwillig, vertrouwelijk en geheim?

Bij aanvang van de mediation zal een mediationovereenkomst worden getekend waarin vertrouwelijkheid wordt afgesproken en geheimhouding van hetgeen in vertrouwen is meegedeeld. Er komt alleen maar naar buiten hetgeen beide partijen nadrukkelijk wensen. Aan de mediation wordt vrijwillig deelgenomen, zodat partijen aan niets gebonden worden totdat aan het einde van de mediation de slotovereenkomst is getekend. Dat betekent dat u zich in een veilige situatie bevindt.

Gratis kennismaking

U kunt een afspraak maken voor een gratis gesprek van een half uur waarin u kennis kunt maken met onze mediator en algemene informatie kunt krijgen. U bent na dit gesprek geheel vrij om de opdracht wel of niet te geven.

Er kan een afspraak gemaakt worden op maandag t/m donderdag in de ochtend, middag en avond. En op vrijdag in de ochtend en de middag. U bent van harte welkom op ons kantoor maar een andere gewenste plek is ook prima.

Wie is de arbeidsmediator?

mr. J.G.M. (Jo) Daemen, bijna 45 jaar mediator en advocaat en in die periode vele honderden rechtbankzaken en mediations verricht en dus gespecialiseerd en ervaren en tevens gecertificeerd mediator aangesloten bij de MFN (Mediation Federatie Nederland).

Jo Daemen - premarital mediation