045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com
Premarital mediation

Wat is premarital mediation?

Premarital mediation wordt ook wel preventieve mediation of voorhuwelijkse mediation genoemd. Het gaat om het bespreken van zaken op het gebied van zorg voor elkaar en zorg voor de kinderen, de relatie, het inkomen, eventuele schulden en vermogen en het maken van afspraken over de wijze waarop men vorm geeft aan een relatie. Het is een positieve manier van afspraken maken op relationeel en zakelijk gebied over een relatie, zowel bij huwelijk als bij samenwoning en bij geregistreerd partnerschap.

Waarom premarital mediation?

– Een sterke basis bouwen voor een goede relatie en het voorkomen van scheiding.
– Duidelijkheid over verwachtingen, voorkomen van onvervulde of tegenstrijdige verwachtingen en dus geen teleurgestelde verwachtingen.
– Investeren in jouw relatie en in jezelf.
– Stilstaan bij jouw eigen wensen en die van jouw partner.
– Duidelijkheid over hetgeen bij een eventuele scheiding geregeld moet worden.

Waar gaat het over tijdens de premarital mediation?

– Welke carrière willen jullie maken?
– Welke zorg willen jullie voor jullie kinderen? Wie is thuis, wie werkt en is het gelijkwaardige zorg?
– Hoe regelen jullie een en ander met betrekking tot kinderen in samengestelde gezinnen ten opzichte van de niet biologische ouder?
– Hoe is jullie inkomenspositie en hoe willen jullie dat dat eruit gaat zien?
– Hoe is jullie vermogenspositie en hoe willen jullie dat dat eruit gaat zien?
– Wat gebeurt er met schenkingen en nalatenschappen?
– Wat zijn jullie wensen ten aanzien van geloof?
– Welke regelingen willen jullie bij scheiding ten aanzien van de woning, alimentatie, verdeling, ouderdoms- en nabestaandenpensioen?

Hoe kan premartial mediation opgestart worden?

Door een afspraak te maken met onze gespecialiseerd premarital mediator mr. J.G.M. (Jo) Daemen.

Hoe verloopt een premarital mediation?

We starten met een intakegesprek om duidelijkheid te krijgen over te bespreken onderwerpen. Aan het einde van intakegesprek wordt een vragenlijst meegegeven welke ingevuld en teruggestuurd moet worden voor aanvang van het tweede gesprek. In het tweede gesprek wordt meestal spijkers met koppen geslagen waarna de mediator alles uitwerkt in de vorm van een concept overeenkomst, die aan jullie wordt voorgelegd. Bij akkoord wordt getekend, bij niet akkoord volgt nog een bijeenkomst om de nog openstaande punten te bespreken en af te spreken waarna alsnog getekend wordt.

Mediator en/of notaris?

Mediation houdt geen juridische en zakelijke regeling maar het regelen van persoonlijke wensen en behoefte. Mediation gaat niet alleen over hoe te handelen bij een breuk in de relatie maar vooral hoe je de relatie vorm kunt geven om een breuk te voorkomen. Het gaat over zakelijke en persoonlijke zaken.

Huwelijkse voorwaarden gaat over zakelijke aspecten in de vorm van een model contract, mediation gaat over maatwerk op alle gebieden. Als de overeenkomst gevolgd moet worden met een notariële akte, dan kan bij de notaris korting worden gevraagd op de normale tarieven omdat de notaris het uitzoek- en denkwerk niet meer hoeft te doen.

Is de mediation vrijwillig, vertrouwelijk en geheim?

Bij aanvang van de mediation zal een mediationovereenkomst worden getekend waarin vertrouwelijkheid wordt afgesproken en geheimhouding van hetgeen in vertrouwen is meegedeeld. Er komt alleen maar naar buiten hetgeen beide partijen nadrukkelijk wensen. Aan de mediation wordt vrijwillig deelgenomen, zodat partijen aan niets gebonden worden totdat aan het einde van de mediation de slotovereenkomst is getekend. Dat betekent dat u zich in een veilige situatie bevindt.

Gratis kennismaking en algemene informatie?

U kunt een afspraak maken voor een gratis gesprek van een half uur waarin u kennis maakt met onze mediator en algemene informatie krijgt. U bent na dit gesprek geheel vrij om de opdracht wel of niet te geven.

Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag t/m donderdag in de ochtend, middag en avond. En op vrijdag in de ochtend en de middag. U bent van harte welkom op ons kantoor maar een andere gewenste plek is ook prima. 

Wat kost een premarital mediation?

Gemiddeld zal de mediation 2 à 3 uur tijd kosten à € 150,00 per uur exclusief BTW.

Waar vindt de premarital mediation plaats?

Naar uw keuze op kantoor of bij u thuis.

Wie is de mediator?

mr. J.G.M. (Jo) Daemen, bijna 45 jaar mediator en advocaat en in die periode vele honderden rechtbankzaken en mediations verricht, onafhankelijk en onpartijdig, gespecialiseerd familierechtmediator en lid van de vFAS (vereniging FamilieAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars) en gecertificeerd mediator aangesloten bij de MFN (Mediation Federatie Nederland).

Jo Daemen - premarital mediation