045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

VASTSTELLEN PARTNERALIMENTATIE

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig. Dat houdt in dat u verplicht bent ook financieel voor elkaar te zorgen. Na het beëindigen van de relatie blijft de onderhoudsplicht voor uw ex-partner bestaan.

 

Als het niet lukt om samen afspraken te maken over de partneralimentatie, maar u wil toch proberen er samen uit te komen, dan kunt u samen naar een mediator gaan. Ons kantoor is u hier gaarne bij van dienst.

Mediation is alleen een mogelijkheid als u nog enigszins met elkaar kunt overleggen. Als dat niet lukt of als de standpunten voor wat betreft de partneralimentatie ver uit elkaar liggen, dan kan een advocaat van ons kantoor u bijstaan.

 

Om de partneralimentatie te berekenen is financiële informatie nodig van u en uw ex-partner. Deze financiële stukken zullen dan ook bij beiden worden opgevraagd. Vervolgens wordt een alimentatieberekening gemaakt.

De ex-partner zal vaak ook een eigen advocaat in de arm nemen om een tegenberekening te maken. Er wordt vervolgens geprobeerd in onderling overleg tot afspraken over de partneralimentatie te komen. Lukt dit niet, dan zal een verzoek tot partneralimentatie bij de rechtbank worden neergelegd. De rechter neemt dan een beslissing.

Tot 31 december 2019 was de maximale duur van de partneralimentatie twaalf jaar.

Vanaf 2020 is dit gewijzigd.  De maximale alimentatietermijn is vanaf dat moment de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen.

1. Jongste kind jonger dan 12 jaar 

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2. Huwelijken langer dan vijftien jaar

Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

3. 50-plussers

Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

4. Schrijnende gevallen

Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

WIJZIGING PARTNERALIMENTATIE

Als partneralimentatie is afgesproken of vastgesteld door de rechtbank, maar uw omstandigheden zijn gewijzigd of uw inkomen is gewijzigd, dan kan het raadzaam zijn een herberekening van de partneralimentatie te laten maken. Als inderdaad blijkt dat er sprake is van een wijziging die gevolgen kan hebben voor de partneralimentatie, dan kan een verzoekschrift tot wijziging worden ingediend, indien het niet lukt om samen tot nieuwe afspraken over de partneralimentatie te komen.

Alimentatie berekenen is een ingewikkelde kwestie en wij zijn daarin gespecialiseerd.

meta: partneralimentatie advocaat Limburg, partneralimentatie advocaat Parkstad, partneralimentatie advocaat Brunssum