045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

DAEMEN - POELMAN

ADVOCATUUR & MEDIATION

Brunssum    Parkstad    Limburg

Welkom bij Daemen Poelman advocatuur & mediation te Brunssum (Limburg)

Daemen Poelman advocatuur &  mediation is gevestigd te Brunssum, Zuid-Limburg.

Wij combineren jarenlange ervaring en uitstekende juridische kennis met een frisse blik en enthousiasme voor ons vak.

Ons kantoor is laagdrempelig en wij hebben een grote betrokkenheid bij onze cliënten.

Kom langs voor een persoonlijk gesprek of bezoek ons gratis spreekuur op maandag van 17:00 uur tot 18:30 uur te Brunssum.

Wij zijn werkzaam in de gehele provincie Limburg en komen ook bij u thuis voor een gesprek.

 

Mediaton en mediators

Mediation is conflictbemiddeling buiten de rechter om.

Mediation heeft vele voordelen, u voorkomt een lange emotionele en dure rechtszaak hiermee en – het belangrijkste – u bepaalt samen met de ander de uitkomst, zodat jullie beiden er ook achter staan.

Mediation geschiedt in volledige vrijwilligheid en onder volledige geheimhouding, zodat u bij het mislukken van de mediation niet in een slechtere positie kunt komen.

Mediation is derhalve veilig.

Onze mediators zijn Jo Daemen en Solange Poelman.

Zij kunnen ieder apart voor u optreden maar ook samen in een duo-mediation of ter ondersteuning in een co-mediation.

U bent altijd samen welkom voor een gratis kennismakingsgesprek.

Wij komen ook op locatie in Brunssum, maar ook in Parkstad Limburg en in Zuid en geheel Limburg.

Advocaat - hoofdverblijf / omgang Limburg

Advocaat hoofdverblijf / omgang Limburg

Kinderen hebben recht op omgang met hun ouders en ouders hebben recht op omgang met hun kinderen.

Als ouders uit elkaar gaan moeten zij afspraken maken over het hoofdverblijf en de omgang met hun kinderen. Soms lukt dat niet. Daemen Poelman advocaten & mediators te Brunssum kan u adviseren en proberen in onderling overleg alsnog tot afspraken te komen. Wanneer dat niet slaagt, staan zij u bij in een procedure.

Wordt de afgesproken omgangsregeling niet nagekomen door de andere ouder? Dan kunt u een kort geding starten door tussenkomst van Daemen Poelman advocaten & mediators te Brunssum. Daarbij wordt aan de rechter gevraagd om te bepalen dat de andere ouder moet meewerken aan de omgangsregeling en kan verzocht worden om een dwangsom op te leggen.

Wilt u de hoofdverblijfplaats of omgangsregeling van de kinderen wijzigen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. We proberen eerst in onderling overleg tot andere afspraken over het hoofdverblijf en/of de omgang te komen. Als dat niet lukt, staan we u bij een in procedure bij de rechtbank.

 

Ondertoezichtstelling

OTS -Uithuisplaatsing – gezagsrecht – advocaat  –  jeugdrechtadvocaat Limburg

Als er wordt verzocht om een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing, begint voor u een heftige tijd. Er bemoeien zich opeens allerlei instanties met uw gezin en uw leven ligt onder een vergrootglas. Dreigt er een ondertoezichtstelling (OTS)? Wilt u een uithuisplaatsing aanvechten? Bent u op zoek naar een OTS en/of uithuisplaatsing advocaat? Dreigt uw ouderlijk gezag te worden beëindigd door een verzoek van de Raad voor de kinderbescherming? Of wil de andere ouder alleen het gezag uitoefenen en uw gezag laten beëindigen? Wilt u alleen het gezag uitoefenen over uw kinderen? Neem dan contact op met mr. S.C.H. Poelman, jeugdrechtadvocaat in Limburg.

De kosten hiervoor zijn vaak laag, omdat in de meeste gevallen er sprake is van gefinancierde rechtsbijstand. U bent dan slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd.

Wij helpen u de ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing te voorkomen of op te heffen, maar kunnen ook in hoger beroep gaan tegen een toewijzing van de ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing.

Er kan tevens bekeken worden om een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing tussentijds aan te vechten, bijvoorbeeld bij een belangrijke wijziging van omstandigheden. Ook bij klachten over uw gezinsvoogd in het kader van de ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing kunt u bij ons terecht

Dat wil niet altijd zeggen dat direct geprocedeerd moet worden, soms lukt het ook in overleg om tot een oplossing te komen. Uw belang staat hierbij voorop, maar uiteraard wordt ook het belang van het kind in het oog gehouden.

Heeft u als ouder te maken met een ondertoezichtstelling, een dreigende uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging? Neem dan gerust contact op voor een persoonlijk gesprek met mr. S.C.H. Poelman, jeugdrechtadvocaat in Limburg.

 

Mediation echtscheiding scheiding familierecht

Wij zijn gespecialiseerd in alle familiezaken, waaronder echtscheiding, scheiding na samenleving, ontbinding geregistreerd partnerschap, kinderalimentatie en partneralimentatie, contactregeling en omgang, ouderlijk gezag, hoofdverblijf en alle zaken waar kinderen bij betrokken zijn.

Onze mediators worden ook regelmatig door de rechtbank benoemd tot bijzonder curator, die uitsluitend de belangen van het betrokken kind dient te behartigen.

Jaarlijks worden zo’n 70.000 kinderen in Nederland geconfronteerd met (echt)scheiding. 20% van de scheidingen mondt uit in een vechtscheiding, waarbij dus jaarlijks zo’n 14.000 kinderen zijn betrokken.

Voorkom een dergelijke vechtscheiding in het grootste belang van uw kinderen en ga een mediation aan, waarbij jullie samen de afspraken maken die nodig zijn in het belang van de kinderen.

Een mediation is vrijwillig en geschiedt onder geheimhouding, zodat u bij het mislukken van de mediation niet in een slechtere positie bent komen te verkeren.