045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

VOLWASSENENSTRAFRECHT

Bent u gedagvaard? Wordt u verdacht van een misdrijf of een overtreding?

Rechtsbijstand van een advocaat is dan te adviseren. In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden en welke feiten strafbaar zijn. Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn feiten die ernstiger zijn.

Een rechter kan verschillende beslissingen nemen zoals vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van noodweer of als de verdachte ontoerekeningsvatbaar is.

Als de rechter oordeelt dat iemand schuldig is, kan er een gevangenisstraf worden opgelegd, maar ook een geldboete, een taakstraf of een maatregel zoals ontzetting van de rijbevoegdheid en TBR.

 

Wij zijn graag bereid u bij te staan ter zitting.

 

JEUGDSTRAFRECHT

Het kan voorkomen dat uw kind wordt verdacht van een misdrijf. Wij zijn gespecialiseerd in jeugd(straf)recht en kunnen u antwoord geven op al uw vragen en uw kind bijstaan in zijn of haar verweer bij de kinderrechter. Wij houden ons ook bezig met het civiele jeugdrecht zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen, zodat we u ook in dit kader kunnen adviseren.