045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com
Scheidingsmediation

Wat is echtscheidingsmediation?

Bij echtscheidingsmediation wordt er bemiddeld tussen twee partners die uit elkaar gaan en die gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. De mediator begeleidt de gesprekken en probeert de communicatie tussen beiden in goede banen te leiden.

Hulp bij scheiding

Als u wilt gaan scheiden dan komt er veel op u af. Hoe gaat het met het huis/huisdieren/kinderen/inboedel/andere spullen? Met hulp van een mediator wordt geprobeerd een oplossing te vinden waar beide partners zich in kunnen vinden. Er wordt zowel aandacht besteed aan de juridische aspecten van de scheiding alsook aan de emotionele kant hiervan. Als er kinderen zijn, helpt de mediator u een weg te vinden van ex-partners naar ouders.

Waarom kiezen voor deze manier van mediation?

Scheidingsmediation of echtscheidingsmediation voorkomt een vechtscheiding en daarnaast ook veel nadeel voor de betrokken kinderen. Bij een (echt)scheiding komt tussen de partners veel emotie los en breekt een zeer onzekere situatie aan. Het is zaak om deze emotionele en onzekere situatie zo kort mogelijk te laten duren en de situatie niet uit de hand te laten lopen richting vechtscheiding. Ondanks de scheiding blijven ouders gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale opvoeding van de kinderen. De belangen van de kinderen moeten worden veiliggesteld en worden opgenomen in een ouderschapsplan. De zakelijke belangen van inkomen, alimentatie, huis, inboedel, bankrekeningen, verzekeringen, pensioenen enz. enz. moeten geregeld worden en dat wordt neergelegd in een convenant of echtscheidingsconvenant.

Wat is de gang van zaken tijdens een (echt)scheidingsmediation?

De mediator voert uitsluitend gezamenlijke gesprekken en zal op enig moment concepten opstellen voor een convenant en/of ouderschapsplan. Nadat deze concepten goed zijn bekeken en beoordeeld, wordt tot ondertekening overgegaan. Bij gehuwde partners of bij partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en kinderen hebben, zal een procedure moeten volgen bij de rechtbank. Dit is in principe een formaliteit, er komt geen mondelinge behandeling bij de rechtbank en de rechtbank neemt in principe een-op-een over wat partijen hebben afgesproken.

Is echtscheidingsmediation vrijwillig, vertrouwelijk en geheim?

Bij aanvang van de mediation wordt een mediationovereenkomst getekend waarin vertrouwelijkheid wordt afgesproken en geheimhouding van hetgeen in vertrouwen is meegedeeld. Er komt alleen maar naar buiten hetgeen beide partijen nadrukkelijk wensen. Aan de mediation wordt vrijwillig deelgenomen, zodat partijen aan niets gebonden worden totdat aan het einde van de mediation de slotovereenkomst is getekend. Dat betekent dat u zich in een veilige situatie bevindt.

Gratis kennismaking?

U kunt een afspraak maken voor een gratis gesprek van een half uur waarin u kennis kunt maken met onze mediator en algemene informatie kunt krijgen. U bent na dit gesprek geheel vrij om de opdracht wel of niet te geven.

Er kan een afspraak gemaakt worden op maandag t/m donderdag in de ochtend, middag en avond. En op vrijdag in de ochtend en de middag. U bent van harte welkom op ons kantoor maar een andere gewenste plek is ook prima. 

Wat kost een (echt)scheidingsmediation?

De kosten van mediation worden normaal gesproken door beide partijen gedeeld. 

Indien u mediation heeft meeverzekerd in een rechtsbijstandverzekering is de mediation wellicht geheel gratis.Indien u slechts een beperkt inkomen heeft ( 2024: maximaal inkomen over 2022 voor een eenoudergezin van € 44.000,00 en voor een alleenstaande
€ 31.100,00 ) behoeft u slechts een eigen bijdrage te voldoen van € 61,00 respectievelijk € 121,00.

Als u het zelf moet betalen dan wordt er een uurtarief berekend van €180,00 excl. BTW voor beide partijen tezamen. Ieder betaalt de helft. Het kan zijn dat een het uurtarief moet voldoen en de ander slechts een eigen bijdrage. Gemiddeld zal de mediation vijf à zeven uur duren. Als er een verzoek naar de rechtbank moet worden gestuurd dan komt er nog griffierecht bovenop. 

Waar vindt de mediation plaats?

Naar uw keuze op kantoor bij ons in Brunssum of bij u thuis.

Wie is de (echt)scheidingsmediator?

mr. J.G.M. (Jo) Daemen, bijna 45 jaar mediator en advocaat en in die periode vele honderden rechtbankzaken en mediations verricht, onafhankelijk en onpartijdig, gespecialiseerd familierechtmediator en lid van de vFAS (vereniging FamilieAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars) en gecertificeerd mediator aangesloten bij de MFN (Mediation Federatie Nederland).

Daarnaast is J.G.M. (Jo) Daemen als specialist aangesloten bij het platform GelukkigGetrouwdGelukkigGescheiden.nl

Jo Daemen - premarital mediation