045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

PROBLEMEN MET UITKERINGEN

Er zijn in Nederland uitkeringen die uitsluitend voor werknemers zijn en uitkeringen voor niet werknemers. De uitkeringen voor werknemers noemen we sociale verzekeringen en die voor niet werknemers noemen we sociale zekerheid. Sociale verzekeringen zijn de WW en de WIA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Onder de sociale zekerheid valt de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jong gehandicapten, de WAJONG en de zogenaamde bijstandsuitkering. De laatste twee vallen onder de Participatiewet.

Het betreft hier omvangrijke en ingewikkelde rechtsgebieden, zodat u geadviseerd wordt daarvoor een gespecialiseerd advocaat te nemen. Wij zijn hierin gespecialiseerd.

 

WW

De WW is de werknemersverzekering voor werkloosheid. Als u problemen krijgt met toekenning daarvan of met de beëindiging daarvan of met eisen die aan u gesteld worden waar u het niet mee eens bent, kunt u onze hulp inroepen.

 

WIA

Als u het niet eens bent met een afwijzing van de voor werknemers geldende arbeidsongeschiktheidsverzekering, de WIA, of u bent het niet eens met welke uitkering u is toegekend of de duur daarvan of u bent het niet eens met de beëindiging van de uitkering of met aan u te stellen voorwaarden gedurende de duur van de uitkering, dan kunt u onze hulp inroepen.

 

BIJSTAND

Als u bijstand krijgt, dan moet u aan veel voorwaarden voldoen om de uitkering te behouden. Als u niet aan de voorwaarden, door de sociale dienst gesteld, voldoet, dan kan dat strafmaatregelen tot gevolg hebben zoals korting of uitsluiting van de uitkering.

Alle problemen die u krijgt bij de toekenning van de uitkering, bij de beëindiging daarvan al dan niet ten gevolge van strafmaatregelen of andere problemen gedurende de tijd dat u uitkering geniet, kunt u bij ons terecht voor ondersteuning.

U krijgt gefinancierde rechtshulp en u behoeft slechts een eigen bijdrage te voldoen, welke echter in veel gevallen geheel of gedeeltelijk door de gemeente wordt vergoed in het kader van bijzondere bijstand.

 

WAJONG

Een WAJONG-uitkering is er voor mensen die voor hun 18de of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor nooit meer kunnen werken. Zij hebben recht op een Wajong als zij aan de voorwaarden voldoen.