045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com
Particuliere mediation

Wat is particuliere mediation?

Bij particuliere mediation wordt er bemiddeld tussen een bedrijf en een particulier of tussen particulieren onderling.
Geschillen kunnen op alle gebieden liggen, zowel bij consumentenzaken als bij huurzaken en arbeidszaken, bij discussies over allerlei soorten contracten, bij incassozaken, enz. enz.

Waarom mediation?

Een procedure bij de rechtbank duurt in het algemeen lang, is duur (zeker bij een proceskostenveroordeling) en meestal is slechts één partij tevreden met de uitspraak. Een mediation wordt in het algemeen binnen drie maanden afgehandeld, kost vaak veel minder en de uitkomst wordt door beide partijen geaccepteerd en gedragen, win-win situatie dus voor iedereen.

Hoe kan een particuliere mediation opgestart worden?

Indien een partij mediation wenst, maakt deze partij dit voornemen kenbaar aan:
– de wederpartij en bij akkoord wordt een mediator gekozen.
– een mediator, die de andere partij benaderd met de vraag of ook door die partij mediation gewenst wordt.
Ook kan de sector kanton van de rechtbank beoordelen dat een daar aangebrachte zaak voor bemiddeling in aanmerking komt. Er wordt dan door de rechtbank aan een mediationbureau gevraagd om beide partijen te benaderen of zij mediation wensen en bij akkoord zoekt het mediationbureau een gespecialiseerd mediator.

Wat is de gang van zaken tijdens een particuliere mediation?

De mediator heeft eerst een individueel gesprek met beide partijen. Als de mediator uit de individuele gesprekken op kan maken dat een gezamenlijk gesprek mogelijk is, dan volgt dat gezamenlijk gesprek. Als partijen dan tot overeenstemming komen worden de afspraken neergelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Als de mediation via de rechtbank is ontstaan, dan zal de vaststellingsovereenkomst (VSO) in een vonnis worden opgenomen.

Wat kost een particuliere mediation?

Gemiddeld wordt 5 tot 7 uur aan de mediation besteed. Dit tegen het uurtarief van € 150,00 exclusief BTW.
Iedere partij betaalt de helft. Afwijkende afspraken over de betaling kunnen natuurlijk gemaakt worden.

Indien u slechts een beperkt inkomen hebt behoeft u in het kader van de gefinancierde rechtshulp (2023: maximaal inkomen in het jaar 2021 voor een eenoudergezin van €42.400,00 en voor een alleenstaande van €30.000,00) slechts een eigen bijdrage te voldoen die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

Indien de zaak via de rechtbank is gestart en in de rechtbankprocedure één of beide partijen een toevoeging hebben verkregen in het kader van de gefinancierde rechtshulp, dan zal de mediation voor de partij die een toevoeging heeft, gratis zijn.

Waar vindt een particuliere mediation plaats?

Naar uw keuze op ons kantoor in Brunssum, bij u in het bedrijf of bij u thuis.

Is de mediation vrijwillig, vertrouwelijk en geheim?

Bij aanvang van de mediation zal een mediationovereenkomst worden getekend waarin vertrouwelijkheid wordt afgesproken en geheimhouding van hetgeen in vertrouwen is meegedeeld. Er komt alleen maar naar buiten hetgeen beide partijen nadrukkelijk wensen. Aan de mediation wordt vrijwillig deelgenomen, zodat partijen aan niets gebonden worden totdat aan het einde van de mediation de slotovereenkomst is getekend. Dat betekent dat u zich in een veilige situatie bevindt.

Gratis kennismaking?

U kunt een afspraak maken voor een gratis gesprek van een half uur waarin u kennis kunt maken met onze mediator en algemene informatie krijgt. U bent na dit gesprek geheel vrij om de opdracht wel of niet te geven.

Er kan een afspraak gemaakt worden op maandag t/m donderdag in de ochtend, middag en avond. En op vrijdag in de ochtend en de middag. U bent van harte welkom op ons kantoor in Brunssum maar een andere gewenste plek is ook prima. 

Wie is de mediator?

mr. J.G.M. (Jo) Daemen, bijna 45 jaar mediator en advocaat en in die periode vele honderden rechtbankzaken en mediations verricht, onafhankelijk en onpartijdig, gespecialiseerd familierechtmediator en lid van de vFAS (vereniging FamilieAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars) en gecertificeerd mediator aangesloten bij de MFN (Mediation Federatie Nederland).

Jo Daemen - premarital mediation