045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

 

 

  1. Verzekering

 

Het kan zijn dat u een polis hebt waarin de kosten van rechtsbijstand vergoed worden.

In dat geval komen de kosten voor rekening van uw verzekeraar.

U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende advocaat uit te zoeken en niet in te gaan op een aanbod van de verzekeraar.

 

  1. Subsidie

 

De Overheid financiert rechtshulp voor minder draagkrachtigen. Op de pagina “FORMULIEREN” kunt u de normen zien onder ‘Eigen bijdrage gefinancieerde rechtshulp’ en op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u informatie inwinnen over de financiële grenzen en zelf een draagkrachtberekening maken en een eigen bijdrage berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw inkomen en uw vermogen.

 

  1. Uurtarief

 Indien er door ons kantoor werkzaamheden worden verricht, wordt hiervoor een uurtarief gehanteerd, te vermeerderen met kantoorkosten en BTW. Individuele prijsafspraken worden zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Incassotarief

Het incassotarief is van toepassing bij daadwerkelijke incassozaken en dat zijn zaken waarbij door de debiteur geen verweer wordt gevoerd. Bij wel incasseren wordt het tarief als volgt opgebouwd:

  • Over de eerste geïncasseerde € 3.000,00 15%
  • Over het meerdere tot € 6.000,00 10%
  • Over het meerdere tot € 15.000,00 8%
  • Over het meerdere tot € 60.000,00 5%
  • Over het meerdere boven € 60.000,00 3%

Onder het geïncasseerde bedrag wordt ook verstaan het bedrag dat, nadat door ons aangemaand is, rechtstreeks aan opdrachtgever wordt betaald.

Als debiteur al dan niet binnen de procedure verweer voert dan gaat het incassotarief over op het bovenvermelde uurtarief.