045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

 

 1. Verzekering

 

Het kan zijn dat u een polis hebt waarin de kosten van rechtsbijstand vergoed worden.

In dat geval komen de kosten voor rekening van uw verzekeraar.

U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende advocaat uit te zoeken en niet in te gaan op een aanbod van de verzekeraar.

 

 1. Subsidie

 

De Overheid financiert rechtshulp voor minder draagkrachtigen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u informatie inwinnen over de financiële grenzen en zelf een draagkrachtberekening maken en een eigen bijdrage berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw inkomen en uw vermogen.

Bij verwijzing door het Juridisch Loket volgt er een korting op de eigen bijdrage.

 

 1. Uurtarief

 

Als geen ander soort tarief is overeengekomen, wordt het uurtarief toegepast op basis uurtarief x het aantal gewerkte uren.

De gewerkte uren worden geregistreerd in tijdseenheden van zes minuten.

Het basis uurtarief bedraagt € 215,00.

Dit basistarief geldt bij zaken van onbepaalbare (d.w.z. niet op een exact omschreven geldbedrag terug te voeren) waarde en bij een belang van meer dan € 14.000,00.

indien er door ons kantoor werkzaamheden worden verricht, wordt hiervoor een uurtarief gehanteerd, te vermeerderen met kantoorkosten en BTW. Individuele prijsafspraken worden zoveel mogelijk op maat gemaakt

   

  Onder het geïncasseerde bedrag wordt ook verstaan het bedrag dat, nadat door ons aangemaand is, rechtstreeks aan opdrachtgever wordt betaald.

  Het incassotarief is van toepassing bij daadwerkelijke incassozaken en dat zijn zaken waarbij door de debiteur geen verweer wordt gevoerd.

  Als debiteur al dan niet binnen de procedure verweer voert dan gaat het incassotarief over op het bovenvermelde uurtarief.