045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een ‘belangenconflict’ tussen het kind en zijn ouders of voogd. Zo’n belangenconflict kan er zijn als de ouders onderling een conflict hebben, of als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd.

U kunt een bijzondere curator aanvragen bij de rechter. Dat kan in een lopende procedure of als er (nog) geen procedure is.

De rechter kan ook op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen.

Bij een verzoek tot vervangende toestemming erkenning en bij een verzoek tot gerechtelijke vaststelling vaderschap benoemt de rechter altijd een bijzondere curator.

Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator.

De bijzondere curator spreekt vervolgens met het kind, de ouders en eventueel derden (school, pleegouders, gezinsvoogd). De bijzonder curator bekijkt wat er nodig is in het belang van het kind en brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank. De betrokkenen kunnen op dit verslag reageren.

De bijzonder curator kan ook zelf een procedure starten.

Wij treden regelmatig op als bijzonder curator. Wij zijn graag bereid uw vragen hierover te beantwoorden.