045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Voornaamswijziging

Het is mogelijk dat u uw voornaam zeer belastend vindt of om andere redenen graag een andere voornaam zou willen hebben. De naam is namelijk een belangrijk onderdeel van de eigen identiteit, van de persoonlijkheid en het privéleven. De volgende gronden kunnen een...

Partneralimentatie

VASTSTELLEN PARTNERALIMENTATIE Echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig. Dat houdt in dat u verplicht bent ook financieel voor elkaar te zorgen. Na het beëindigen van de relatie blijft de onderhoudsplicht voor uw ex-partner bestaan.   Als...

Kinderalimentatie

De ouder, waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben, is in het algemeen verplicht om kinderalimentatie te betalen. Aan de hand van het gezamenlijk inkomen vóór de scheiding, het aantal kinderen en hun leeftijd, kan worden bepaald welke bijdrage de kinderen per...

Ouderlijk gezag

Gezag over kinderen Als de ouders met elkaar getrouwd zijn, zijn zij automatisch belast met het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Als de ouders niet met elkaar gehuwd zijn, is de vader niet automatisch belast met het gezag over hun kinderen. Zelfs als de kinderen...

Hoofdverblijf en omgang

Elke ouder heeft in principe recht op omgang met zijn/haar kind. Dit recht bestaat ook voor het kind zelf. In een echtscheidingsprocedure wordt de verblijfplaats van de kinderen en de omgang met de andere ouder geregeld. Dit wordt vastgelegd in een ouderschapsplan....

Scheiding van samenwonenden

Scheiding van samenwonenden Samenwonend zonder kinderen Als u ongehuwd bent gaan samenwonen en er zijn geen kinderen, dan gelden er geen bijzondere wettelijke regels. U kunt deze samenleving op elk moment beëindigen. Bij beëindiging van de samenwoning moeten u en uw...