045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Door familierechters zijn de afgelopen periode verschillende uitgangspunten gehanteerd bij de berekening van kinderalimentatie. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid. Daarom

heeft hierover afgelopen vrijdag overleg plaatsgevonden binnen de Expertgroep Alimentatienormen.

De uitkomst is dat de Expertgroep bij haar standpunt blijft dat de alleenstaande ouderkop, zijnde het kindgebonden budget plus inkomensafhankelijk extra bedrag, in mindering gebracht moet worden op het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen. Alleen als er een onaanvaardbare situatie ontstaat, behoudt de rechter de mogelijkheid om een op dat geval toegesneden beslissing te geven.

Dit betekent dat de alimentatieplichtige mogelijk met ingang van 1 januari 2015 te veel alimentatie betaalt of zelfs niets meer hoeft te betalen. Wij zijn graag bereid uw alimentatie onder de loep te nemen. Neem daarvoor contact met ons op: 045-5257300.