045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Gezamenlijk verzoek

Bij een echtscheiding wordt uw huwelijk beëindigd. Als u en uw partner het eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u gezamenlijk een advocaat of mediator benaderen. Deze neemt de afspraken tussen u beiden op in een overeenkomst, echtscheidingsconvenant genaamd, en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft dan niet meer naar de rechtbank, omdat er geen zitting hoeft plaats te vinden.

 

Eenzijdig verzoek

Als het niet lukt om samen tot afspraken te komen, dan is het aan te raden om ieder een eigen advocaat te nemen. Er wordt dan een verzoek tot echtscheiding ingediend en uw partner kan hiertegen met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank.

Vervolgens wordt er een zitting gepland bij de rechtbank. Naast de echtscheiding, kan in het verzoekschrift ook worden verzocht om:

  • de verblijfplaats van de kinderen te bepalen;
  • een omgangsregeling met de kinderen vast te leggen;
  • kinderalimentatie;
  • partneralimentatie;
  • verdeling/verrekening van hetgeen u aan bezittingen en/of schulden heeft.

 

Voorlopige voorzieningen

De echtscheidingsprocedure duurt wel enige tijd. Als met spoed iets geregeld moet worden, zoals bijvoorbeeld de verblijfplaats van de kinderen, een omgangsregeling, voorlopige alimentatie of het gebruik van de woning, dan kan de advocaat een voorlopige voorziening voor u vragen bij de rechtbank. Er volgt dan een zitting waarin de advocaten van beide partijen hun standpunten bepleiten. De rechtbank doet dan heel kort na de zitting uitspraak.

De voorlopige voorzieningen gelden totdat de beslissing in de echtscheidingsprocedure van kracht zijn geworden.

Ons kantoor is graag bereid u bij te staan in het kader van een echtscheidingsverzoek.

meta: echtscheiding, echtscheiding Limburg, echtscheiding Parkstad, echtscheiding Brunssum