045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Bij scheidingsmediation en familiemediation worden alle gesprekken en overige contacten altijd tezamen gevoerd.

Bij arbeidsmediation, strafmediation en zakelijke mediation vindt eerst een gesprek plaats met respectievelijk werkgever, dader en het grootste bedrijf en daarna met respectievelijk de werknemer, het slachtoffer en het kleinste bedrijf of de consument. Als tijdens die gescheiden gesprekken blijkt dat beide partijen bemiddelbaar zijn, dan volgt daarna een of meerdere gezamenlijke gesprekken.

Tijdens de eerste gesprekken wordt een mediationovereenkomst (bij strafmediation een startersovereenkomst genaamd) gesloten, waarin de belangrijke aspecten vrijwilligheid en geheimhouding worden geregeld.

In eerste instantie wordt vastgesteld wat de problemen zijn of wat de reden van het conflict is, dan wordt naar oplossingen gezocht en als die zijn gevonden wordt het resultaat vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, waarin bindende regels worden getroffen.