045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Samenwonend zonder kinderen

Als u ongehuwd bent gaan samenwonen en er zijn geen kinderen, dan gelden er geen bijzondere wettelijke regels. U kunt deze samenleving op elk moment beëindigen. Bij beëindiging van de samenwoning moeten u en uw partner bekijken wie wat heeft aangeschaft en wie welke schulden gemaakt heeft. Op basis daarvan dient de verdeling plaats te vinden.

Bij samenwonenden zonder samenlevingscontract vindt er geen verdeling plaats van de opgebouwde pensioenrechten. Ook hoeft er in principe geen partneralimentatie betaald te worden.

Toch kunnen er problemen ontstaan over de wijze van verdeling en dan kunt u gezamenlijk een mediator, oftewel ieder een eigen advocaat, nemen.

 

Samenwonend met samenlevingscontract

Als u en uw partner een samenlevingscontract hebben, dient u dit te bekijken om na te gaan welke afspraken in het samenlevingscontract zijn opgenomen. Vaak is in het samenlevingscontract bepaald hoe het contract beëindigd kan worden. Daarnaast kunnen er afspraken in staan over de verdeling van de bezittingen en de schulden.

In het samenlevingscontract kan ook bepaald zijn hoe de opgebouwde pensioenrechten verdeeld moeten worden en of er partneralimentatie betaald moet worden.

U kunt gezamenlijk een mediator, oftewel ieder een eigen advocaat, nemen.

 

Samenwonend met kinderen

Als u en uw partner samenwonen en minderjarige kinderen hebben, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen wanneer u samen het ouderlijk gezag heeft over de kinderen.

Verder zijn de gevolgen van de beëindiging van de samenwoning afhankelijk van de vraag of u een samenlevingscontract heeft of niet.

U kunt gezamenlijk een mediator/advocaat of ieder een eigen advocaat nemen.

Wij zijn gaarne bereid u te adviseren en te begeleiden bij de verbreking van de samenleving.