045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

Zorgovereenkomst, arbeidsovereenkomst of niet?!

Verleent u zorg aan een hulpbehoevend persoon die een Persoonsgebonden Budget (hierna: PGB) toegewezen heeft gekregen waarmee zorg kan worden ingekocht? Of bent u degene die zorg krijgt op grond van een PGB budget? Weet dat deze verhouding kan worden omschreven als een arbeidsrelatie en er dus sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit ook als het gaat om partners of een ander familielid betreft.

Er zal gekeken worden of de zorg ‘persoonlijk’ wordt gegeven, gedurende enige ‘tijd’, er door de hulpbehoevende ‘instructies’ kunnen worden gegeven en er ‘loon’ (= PGB) wordt betaald (door de SVB).

Wat betekent dit nu? De hulpbehoevende wordt dan werkgever met alle rechten en plichten van dien (betaling transitievergoeding, ziekengeld, ..) en de zorgverlener wordt werknemer met eveneens de daarbij behorende rechten en plichten (loon, vakantiegeld, ziekengeld, WW, WIA, ..).

Hebt u hier vragen over of wenst u vrijblijvend advies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen op.
> mr. C.C. (Carolien)
> Maak een afspraak voor een vrijblijvend en gratis advies via telefoonnummer 045 – 525 73 00
> Of kom naar ons gratis spreekuur elke maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur.